Ungdomsråd i Fagersta

Fagersta kommun har fått ett ungdomsråd. Det är nio ungdomar som skall utgöra ett bollplank för nämnder och styrelser så att Fagersta ungas intresse blir tillvarataget i samband med att olika frågor som rör kommunens utveckling är uppe.
Ett ungdomens hus står högt på önstelistan, säger ungdomsrådets ordförande Gabriel Söderblad, det skulle bli en samlingsplats fylld med möjligheter till aktiviteter för dom unga.