Länets poliser bevakar Natokonferens

36 poliser från Västernorrland berörs av den stora säkerhetskonferensen i Åre under 23 och 24 maj. Mötet är till för att utrikesministrarna i Natos 46 partnerskapsländer ska träffas och även Sverige kommer att vara representerat.

Från Västernorrland skickas dessutom: länsinsatsstyrkan med tolv poliser, åtta trafikpoliser, åtta ordningspoliser och åtta civilpoliser.

Och totalt kommer kostanden för säkerhetspådraget att kosta cirka 50 miljoner kronor.