Rekordstor ökning av den rysk-israeliska handeln

Handeln mellan Ryssland och Israel har ökat starkt under senare år - med nära 80 procent från 2003 till 2004.  Den extremt stora tillväxten i handelsutbytet var också en anledning för den ryske presidentens första besök i Israel för några dagar sedan.

Det går minst två flyg om dagen mellan Moskva och Tel Aviv. Och det är inte bara ryska pilgrimer som firar påsk utan de flesta är affärsresenärer. Ryssland har blivit en ny marknad för israeliska företagare - livsmedel, diamanter, läkemedel och hich tech är stora importvaror till Ryssland. Israel importerar framförallt råvaror som olja, gas och kemiprodukter från Ryssland.

När president Vladimir Putin besökte Israel skrevs nya avtal om ekonomiskt samarbete framtförallt när det gäller hich tech området.

Ökningen av handeln mellan länderna är rekordstor - 80 procent mellan 2003 och 2004. En ökning som kan förklaras med språket - var fjärde israel talar och förstår ryska. Många som gör affärer är tidigare utvandrade sovjetiska judar - som pendlar mellan länderna. Därför har ökningen skett i det tysta - ingen av parterna vill tala öppet om den.

En orsak är Yukosaffären. Tre efterlysta oljemiljardärer, ägare och grundare till Menatep - moderbolaget till Yukos lever i exil i Israel - Ryssland vill ha dem utlämnade. Säkerhetsagenter från FSB var i Israel samtidigt som Putin för att diskutera frågan. Men den vädrades inte öppet. En av dem, Leonid Nevzlin, hade anti-Putin annonser i israeliska tidningar vid besöket. De hävdar att antisemitism ligger bakom jakten på dem och andra oligarker.

Maria Persson Löfgren, Moskva