Heby kommun lämnar Samtrafik

Många hebybor har klagat på hur färdtjänsten och sjuktransporterna fungerar, och nu hoppar Heby kommun av färdtjänstorganisationen Samtrafik. 

Heby kommun lämnar samarbetet efter bara ett drygt halvår, och det efter en massiv kritik.

För att få bästa lönsamhet arrangerades resorna så att fler passagerare kunde åka med i samma bil. Det kunde då resultera i att resan tog dubbelt så lång tid som vad som gället om resan gått raka spåret.

Väntetider är ett annat problem, bristande lokalkännedom ett annat.

I en utredning som kommunen gjort om hur verksamheten fungerat finns kommentarer bland annat från de äldre på Rungården. Man påpekar att gamla ibland sätts av i entrén till sjukhuset - eller vart man nu skulle ha skjuts - utan att få hjälp att hitta. Det är också jobbigt för gamla att behöva åka extra långa sträckor, man tycker att Hebytaxi var mer serviceinriktade.

Andra synpunkter som förts fram är att man inte bör blanda passagerare hur som helst; små barn och missbrukare ska naturligtvis inte behöva åka tillsammans.

Passagerare har också klagat över att chauffören spelat musik i bilen utan att fråga sina passagerare om det är OK.

Visst finns det pengar att tjäna på att utveckla samarbetet ytterligare, skriver Heby kommuns utredare Björn Stålfors, men politikerna har tröttnat och i en första politisk prövning var det ingen tvekan om att föreslå fullmäktige att säga upp avtalet med Samtrafik.