Kommuner beredda låna ut till snabbare vägutbyggnad

Kommunerna i Falköping, Herrljunga och Vårgårda skriver nu till regionledningen och kräver en snabbare ombyggnad av länsväg 181 mellan Herrljunga och E20 i Vårgårda.

Kommunerna är också beredda att låna ut pengar till vägombyggnaden.

Enligt kommunledningarna hotas de framtida jobben vid flera tillväxtföretag av att vägombyggnaden nu skjutits upp av på grund av brist på pengar. Volvo Personvagnars fabrik i Floby är ett av de mest expansiva företagen i Skaraborg och kräver en ny väg.

- Frågan om vägen har avgörande betydelse för oss i framtiden, säger Flobyfabrikens platschef Hans Gustafsson.