Språket 3 maj Om älvdalskans uråldriga drag. Språkfrågor om bl a prefixet be-.

Ungefär tre tusen människor i norra Dalarna talar älvdalska. De besläktade Ovansiljansmålen har kanske tillsammans tio tusen talare.
Vi kan idag presentera en nyhet som gäller dessa dialekter – de har nämligen fått ett skriftspråk, en ortografi. Dialekttalarna och forskare har enats om hur ljud och ord ska se ut i skrift, och detta tror man kan bidra till bevarandet av dialekten. Gunnar Nyström, vid Språk- och folkminnesarkivet i Uppsala, och Yair Sapir vid Uppsala universitet berättar om detta arbete och om dialekternas egenheter. Reporter Malin Leissner.
rofessor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor.
För listan på frågan, se den länkade artikeln.