Mer tid åt patienten löser svåra fall med läkemedelsmissbruk

1:52 min

Flera läkare och många diagnoser gör att vården missar grundorsaken till patienters besvär, menar överläkare Olof Blix efter vår rapportering om Anna som missbrukat läkemedel i många år.

– När man ser en kaskad av sådana här diagnoser inom samma område då tänker jag att det här handlar om att man helt enkelt inte har riktigt koll på vad egentligen är för grundorsak. Och det jag ser när man behandlar med benzodiazepiner så skymmer man ofta sikten på ursprungsproblemet, säger överläkare Olof Blix.

44- åriga Anna var i kontakt med vården i Örebro län i flera år. Hennes ångest och depression behandlades med beroendeframkallande mediciner och till slut utvecklade hon ett läkemedelsmissbruk.

Bara under en treårsperiod fick Anna träffa 17 läkare och ett antal psykologer och kuratorer och diagnoserna blev många.

-- Ångest och depressionstillstånd, personlighetsstörning, paniksyndrom, agorafobi, socialfobi, manodepressiv och bipolär, säger 44- åriga Anna.   

Och du har fått mediciner för de här diagnoserna?

– Ja och det har inte blivit bättre av det, tvärtom, har man inte ångest innan så får man utav dessa mediciner, säger Anna som i verkligheten heter något annat.

Överläkare Olof Blix på beroendemottagningen i Jönköping känner igen problematiken med läkemedelsmissbruk och menar att vården behöver tänka om och satsa mer på svåra fall och mer tid åt patienter.

– När vi mer och mer fokuserar på produktionen i antal patienter per dag, inte i antal svåra diagnoser botade, så har vi ett system som kanske öppnar upp för mera av det här problemet än när man som doktor sätter av 45 minuter eller kanske en hel timme till en sån här patient, säger överläkare Olof Blix.