Vikingaseglats över Östersjön

Projektet ”Cross the Baltic” - korsa Östersjön - vill att Gotlands kommun ska bidra med 5 000 kronor till en segling med vikingaskepp på Östersjön.

Två privatpersoner planerar att segla tvåmänningen KlasNisse - en knappt sex meter lång båt av gammal modell - från Öland till Gotland och Ösel.

Syftet med seglatsen är att uppmärksamma de tusenåriga handelsförbindelserna vi haft med människor på andra sidan Östersjön, och att visa på att säkerheten i Östersjön måste förbättras, på grund av att fartygstrafiken ökar.