Ny rapport: Flera kritiska gränser för planeten har överskridits

2:09 min

När World Economic Forum nu inleds i Davos är klimatfrågan ett tema. En ny forskningsrapport visar att flera kritiska gränser för vad vår planet tål redan har överskridits.

En av rapportförfattarna, professor Johan Rockström, som ska presentera den i Davos, säger att klimatriskerna underskattas jämfört med andra risker.

– Sannolikheten för att vi skulle nå sex graders uppvärmning, vilket alla är överens om vore fullständigt oacceptabelt och en situation där vi under inga omständigheter kan se en positiv utveckling för mänskligheten, den sannolikheten är redan idag 1,6 procent.

– Det vore som att vi skulle acceptera att 1 500 flygplan kraschar varenda dag, för att ge en jämförelse. Så riskläget för klimatet är redan i dag alltså motsvarande en risk vi aldrig skulle acceptera i andra sektorer av samhället.

Forskargruppen ger en mörk bild av hur mänsklig verksamhet tänjer på olika gränser för vad planeten klarar av. Redan har fyra av nio gränser passerats enligt forskarna. Det gäller utrotning av arter, övergödning, avskogning och klimatförändringar på nivåer som hotar livet på jorden.

Klimatrisken blir inte mindre av att fallande priser på olja talar för att vi kommer att bruka mer fossil energi.

– Nu har vi hamnat i det paradoxala läget att oljepriserna är så låga att det inte lönar sig investera i samma utsträckning att investera i förnyelsebar energi, vilket är negativt, säger Johan Rockström.

– Samtidigt så gör det att många kolgruvor inte blir lönsamma för de domineras istället av den något mindre dåliga naturgasutvinningen. Så det tycker jag är ett bevis för att marknadslösningar för att klara en omställning till en säker klimatframtid inte fungerar.

Johan Rockström säger att lösningen rimligen måste vara att vi behöver reglera hur mycket koldioxid som släpps ut på nationell, europeisk och global nivå.

– Det vill säga ha styrmedel som ger incitament på marknaden.

Han  vänder sig också mot bilden av en konflikt mellan att bevara miljön och säkra tillväxten.

 – Den här studien visar att detta inte stämmer. Det är precis tvärtom, att den goda förvaltningen av ekosystemen förvaltningen av planeten är själva förutsättningen för en god ekonomisk tillväxt, säger Johan Rockström, professor vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.