Kommuner vill ge lån till Vägverket

SKÅNE. Flera skånska kommuner vill låna ut pengar till Vägverket för att få sina vägbyggen klara i tid.
Vägverket har inte fått så stora anslag som man räknat med. Därför blir en del vägbyggen försenade.
Men för att byggena ändå ska bli klara i tid är många kommuner beredda att ge räntefria lån till Vägverket.