Oro för minskad tillväxt

1:40 min

I dag inleds Världsekonomiskt Forum i Davos där politiska ledare från hela världen möter näringslivstoppar och ledande akademiker. Och det blir ett möte mot bakgrund av fortsatt oro för utebliven tillväxt i världen.

Det visar en undersökning som presenterades i går kväll.

– 59 procent av företagsledarna ser större hot i världsekonomin för sina företag än vad de gjorde för tre år sedan, säger Denis Nally, ordförande för världens största konsult- och revisionsfirma Price Waterhouse Cooper.

Han presenterade i går kväll företagets årliga globala undersökning om vad fler än 1 300 företagsledare runt om i världen tror om framtiden.

Knappt hälften av VD:arna tror att världsekonomin kommer att stå och stampa på samma fläck under 2015. Och andelen som tror på en minskande global tillväxt har mer än fördubblats, från 7 till 17 procent.

Då undersökningen genomfördes under fjärde kvartalet i fjol har dessutom det fallande oljepriset och den förnyade oron inom eurozonen inte hunnit slå igenom bland företagsledarna, påpekade Dennis Nally.

För tre år sedan syntes en växande optimism i undersökningen om företagsledarnas framtidstro, men sedan dess har tveksamheten spridit sig om hållbarheten i den ekonomiska återhämtningen i världen.

En viktig bakom det är Kina, enligt Dennis Nally.

– För första gången på mer än fem år, ser företagsledarna USA som en större möjlighet för sina företag än Kina, säger Dennis Nally.

Anledningen är att Kinas nya ledning har en klart uttalad policy som innebär en minskande tillväxttakt. Ekonomin ska göras mindre beroende av export och investeringar och vridas om mot inhemsk konsumtion.

Det gör att den roll som Kina haft som draglok åt världsekonomin minskar och att landet kan stå inför flera år av en svår omställningsprocess som ger osäkerhet.

Kinas premiärminister Li Keqiang är en av de ungefär 1 500 politiker, företagsledare och akademiker som befinner sig här i Davos. Han ska tala senare i dag om den kinesiska ekonomiska omställningsprocessen.