Olämplig chef får sluta

ÖSTRA GÖINGE. Socialchefen i Östra Göinge kommun lämnar sin tjänst med omedelbar verkan.
Det är saker i socialchefens privata situation som gör att det är olämpligt att hon behåller sin tjänst.

Kommunalrådet i Östra Göinge, Tommy Johansson (s), säger att kommunen är mycket nöjd med socialchefens arbetsinsats.

Hon får lön under uppsägningstiden på tre månader. Hon får också ett avgångsvederlag som innebär bibehållen lön i 12 månader - sammanlagt runt 500 000 kronor.