Livsfarliga garageportar

Mer än en halv miljon garageportar i Sverige kan vara vara livsfarliga. Det är vipportar med oskyddade fjädrar på sidan som är allra farligast.

Det är både fjädrarna i sig och bultar till stagen som håller konstruktionen på plats som plötsligt kan gå sönder med våldsam kraft. Följden har blivit flera dödsolyckor och många allvarliga personskador. De här portarna är vanliga i privata garage och i garagelängor vid hyreshus. Om en olycka händer ligger ansvaret på garageägaren.

För att veta om en ny port är säker har nya EU-gemensamma säkerhetskrav införts under våren och den så kallade CE-märkningen är tvingande för alla EU-länder. Den nya säkerhetsmärkningen som införts förväntas leda till att portkvaliteten förbättras, i alla fall bland nya garageportar.

Jan Zachrisson, som jobbat med portsäkerhet och bytt ut dörrar i många år, säger att det är svårt att se i tid att konstruktionen börjar bli farlig. Han tycker de garageportar som har mer än 15-25 år år på nacken bör undersökas innan fler olyckor händer.