Ingen gemensam budget från alliansen

Uppdaterad 16:45
Det blev inget gemensamt förslag från de fyra partierna i den borgerliga alliansen när partierna på måndagen presenterade sina alternativ till regeringens budgetförslag.

Vart och ett av partierna har sin egna budgetmotion, men de har närmat sig varandra i flera frågor och lägger ett gemensamt förslag för att få långtidsarbetslösa tillbaka i arbete.

Moderaterna säger nu att de vill sänka skatterna ytterligare för låg och medelinkomsttagare.

– Vi förskjuter våra inkomstskattesänkningar nedåt. Vi inkomstskattebefriar de första 26 000, och sänker marginalskatten i alla lönenivåer upp till 300 000. Det gör att tre av fyra skattekronor vi sänker skatten med nu går till låg- och medelinkomsttagare, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

”Kvinnor gynnas”
Moderaterna menar att de ytterligare sänkningarna av skatten för låg- och medelinkomsttagare framför allt gynnar kvinnor inom kommunal sektor. Och även de andra borgerliga partierna är med på att anpassa skatten så att marginaleffekterna minskas, men storleken på skatteäsnkningarna varierar från folkpartiets 23 miljarder till moderaternas 53 miljarder.

Det ska löna sig att jobba och inte fastna i bidrag. Moderaterna kallar det för ett arbetsavdrag och det skulle kosta statskassan 53 miljarder. Pengarna tas in genom sänkta ersättningar i a-kassan och sjukförsäkringen.

– Här syns alla de kommunalarbetare som igår fick en klapp på huvudet av statsministern, men vi nöjer oss inte med att ge dem en klapp på huvudet. Vi ser till att de får större makt över sitt eget liv och mer pengar i den egna plånboken, säger Fredrik Reinfeldt.

Sänkt arbetsgivaravgift
Moderaterna föreslår stora subventioner för hushållsnära tjänster och de väljer att ta bort förslagen om om besparingar inom barnomsorgen, vilket går hem hos de andra borgerliga partierna.

De borgerliga partierna har också ett gemensamt förslag som så kallade Nystartsjobb, där arbetsgivare ska få minskad arbetsgivaravgift om de anställer någon som länge stått utanför arbetsmarknaden.

– Nystartsjobben träffar inte bara långtidsarbetslösa utan riktas mot alla som har befunnit sig i utanförskap oavsett orsak, om de är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, levt på socialbidrag eller är förtidspensionärer, säger moderaternas ekonomiske talesman Mikael Odenberg.

Arbetsgivaravgiften bort
De borgerliga partiernas svar på regeringens sysselsättningspaket är att arbetsgivaravgiften tas bort för dem som får jobb efter att ha varit bidragsberoende i över ett år, antingen som arbetslös, sjukförsäkrad eller förtidspensionerad. Men de borgerliga partierna som arbetar i sex arbetsgrupper för att jämka samman politiken till ett gemensamt valmanifest har ännu långt kvar i många frågor.

En huvudmotsättning finns mellan moderaterna och folkpartiet i hur stora ersättningsnivåerna i sjuk- och arbetslöshetförsäkringen ska vara. Moderaterna vill sänka ersättningen ner till nära 60 procent av inkomsten medan folkpartiet vill behålla nuvarande ersättningsnivåer på 80 procent.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg tror i stället att det går att göra stora besparingar på att hindra fusk.

– Vår grundlösning på att minska statsutgifterna för sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring är att strama upp regler och regeltillämpning. Där är potentialen betydande och vi har ju rader med sådana förslag. Kan man sätta prislappar på dem minskar gapet radikalt mellan partiernas olika alternativ, säger Lars Leijonborg.

Fp håller emot
Det blev inget stort gemensamt förslag kring den ekonomiska politiken, framförallt folkpartiet håller emot. Även om folkpartiet vill också vill sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare så kan inte Lars Leijonborg tänka sig att sänka skatterna lika mycket som moderaterna.

– De har besparingar som vi inte är redo att acceptera, till exempel ett mycket kraftigt sänkt bistånd och de här förändringarna i socialförsäkringen. Hade vi de pengarna hade vi säkert också sänkt skatterna för en hel del av dem, säger Lars Leijonborg.

När det gäller familjepolitiken verkar de borgerliga partierna snarast ha kommit längre ifrån varandra. Folkpartiet vill till exempel behålla föräldraledigheten som den ser ut medan kristdemokraterna vill slopa pappamånaden enligt partiledaren Göran Hägglund.

– Vi tycker att föräldrarna själva ska bestämma om fördelningen av föräldraförsäkringen sig emellan helt och hållet, alltså från den första månaden, säger Göran Hägglund.

Centerledaren optimistisk
Frågor som de borgerliga har kommit varandra nära i är bland annat att trafikförsäkringen ska ta över kostnaden för trafikskadade. När det gäller skatteförändringar för låg- och medelinkomsttagare har partierna kommit varandra närmare i hur det ska gå till även om moderaterna vill sänka mest. När det gäller skatteavdragen ska de ske för inkomst av tjänst och det gäller alltså inte personer som har bidrag.

Samtliga fyra partier vill också spara pengar genom att låta trafikförsäkringen betala sjukpenning till den som skadats i trafiken. Det ger en stor besparing för statskassan men leder naturligtvis till högre premier för bilägarna, premierna väntas stiga upp till det dubbla.

Centerledaren Maud Olofsson är optimistisk när det gäller det borgerliga samarbetet inför nästa val.

– Det finns en mental sammanhållning. Det som är glädjande i dag är att vi har kommit allt närmare en skattereform för låg- och medelinkomsttagarna och det finns en betydande samsyn när det gäller att vi ska försöka skapa riktiga jobb i Sverige, säger Maud Olofsson.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se