Sexuellt utnyttjade barn kan få pengar ur Motalafond

Från och med i dag kan barn som utnyttjats sexuellt få pengar ur en speciell fond i Motala. Pengarna kommer från den insamling som startades i samband med det så kallade Motalafallet och fonden innehåller idag närmare 800 000 kronor.

Det var förra sommaren som en 13-årig flicka i Motala blev sexuellt utnyttjad av flera män. I tingsrätten rubricerades brottet som grov våldtäkt och tre av männen dömdes till långa fängelsestraff.

Domarna överklagades dock till hovrätten som gjorde en helt annan bedömning. Eftersom flickan frivilligt druckit alkohol och inget våld förekommit ansåg rätten att männen inte kunde dömas för våldtäkt. Istället friades två av männen helt och de övriga två fick sina straff rejält sänkta.

Hovrättens dom gav upphov till en landsomfattande debatt om lagstiftningen på området och insamlingen startades för att familjen skulle kunna bekosta en prövning i högsta domstolen.

Nu blev det inte så. Eftersom en ny lagstiftning redan var på gång ansåg HD inte att det fanns någon anledning att ta upp målet. Istället skapades en fond av de insamlade pengarna och tanken är nu att andra barn som utnyttjats sexuellt ska kunna få ekonomiskt stöd ur fonden.

- Varje barn kan få upp till 15 000 kronor och det enda kravet vi ställer är att en polisanmälan ska vara gjord, säger Roger Samuelsson i Motala som tog initiativet till fonden.

En del av pengarna har också betalats ut till den 13-åriga flickan.

- Redan när vi drog i gång det här sa vi att om det inte blir någon rättegång och givarna inte vill ha tillbaka sina pengar, så ska de gå till kvinnojouren. En del valde dock att skriva på talongen att de istället ville att deras pengar skulle gå direkt till flickan, säger Roger Samuelsson.

Den som vill ansöka om pengar ur fonden ska vända sig till kvinnojouren som administrerar fonden.