Belastningsskador bakom hälften av sjukskrivningarna

Belastningsskadorna uppmärksammas inte tillräckligt mycket samtidigt som diagnosen utbrändhet bli allt vanligare, menar LO:s ordförande Vanja Lundby-Wedin.

Sven-Erik Mattiassen är professor vid belastningsskadecentrum i Umeå och han tycker det är märkligt att inte mer resurser läggs på belastningsskadorna.

– Vi vet ju att idag har Sverige sjukskrivningskostnader i storleksordningen 100 – 120 miljarder. En försiktig uppskattning är att ungefär hälften av detta har med belastningsskador att göra.

”Orsakerna blir osynliggjorda”
Han tror att en anledning till att utbrändhet har blivit en allt vanligare diagnos är att mer av det som tidigare klassades som belastningsskador nu räknas som symptom på just utbrändhet.

– Jag tror att en hel del av det som förut hade klassat som belastningsskador nu går in under kategorin utbrändhet istället. Någonting som är väldigt vanligt är att man både är mentalt trött, kalla det stressad eller utbränd, och har ont någonstans i kroppen, säger Sven-Erik Mattiassen.

LO:s Wanja Lundby-Wedin tycker att fokuseringen på utbrändhet gör att kunskapen om belastningsskador inte ökar i den takt som skulle behövas.

– Det får ju en effekt att skadorna och orsakerna blir osynliggjorda och tyvärr så riktas mycket av kritiken mot de långtidsarbetslösa mot individen och inte mot de förutsättningar som gjort att de slagits ut från arbetsmarknaden, säger hon.

Kunskapen inte särskilt stor
Kunskapen om hur man undviker eller behandlar belastningsskador är inte särskilt stor, varken bland arbetsgivare eller inom sjukvården vilket i slutändan drabbar de sjuka

– Jag tycker att det är ganska märkligt. Det hänger ju ihop. Den som har ett väldigt tungt jobb fysiskt har också väldigt stark psykisk belastning, säger Wanja Lundby-Wedin.

En av många kvinnor, för det är oftast kvinnor, som drabbats av en belastningsskada, är

Ann-Katrin Sjöberg. Hon arbetade tills för drygt två och ett halvt år sen som montör på Volvo Lastvagnar i Umeå. Då tvingades hon sluta montera lastbilar eftersom kroppen sa ifrån.

– Värk, i händer, i armar och rygg. Det gick ju varken att sova eller arbeta. Och man blir väldigt lätt arg när man har ont hela tiden, säger hon.

”Svårt att få någon hjälp”
Ann-Katrin Sjöberg jobbar nu med underhåll på Volvo Lastvagnar. Trots att hon försökt har det inte funnits någon hjälp att få från sjukvården

– De säger bara att man har värk, med det vet man ju redan. Smärtstillande kan de ge, men sen är det svårt att få någon mer hjälp, säger Ann-Katrin Sjöberg från Umeå.

Sven Rönnqvist, Umeå
sven.ronnqvist@sr.se