Lettland, Cypern och Malta tar steg mot Euron

EU:s nya medlemmar Cypern, Malta och Lettland, tar i dag ett tydligt steg mot en anslutning till Euron. Det här i och med en anslutning till valutsasamarbetet ERM 2.

Cypern, Malta och Lettland måste nu hålla sina valutor låsta till euron i två år. Valutasamarbetet ERM2 fungerar som ett sorts förrum till euron och de valutor som deltar där får inte avvika från eurokursen mer än högst 15 procent.

De som kandiderar för medlemskap i euron måste också kunna visa upp ett budgetunderskott som ligger under 3 procent och en statsskuld som är högst 60 procent. På Cypern har det funnits farhågor för att det cypriotiska pundet måste devalveras för att klara av att låsas till euron under givna förutsättningar men valutan har nu gått in i ERM 2- samarbetet utan förändringar. Det som mest bekymrar den cypriotiska regeringen nu är hur den ska få ned budgetunderskottet på 4,2 procent under den tillåtna gränsen på 3 procent.

Malta har ett ännu större budgetunderskott på 5,7 procent men uppger att EU:s krav för en anslutning till euron kommer att uppfyllas i tid. I Lettland som är EU snabbast växande ekonomi just nu, är optimismen något mer dämpad - letterna oroar sig för att att valutasamarbetet i ERM 2 ska driva upp inflationen vilket skulle göra det svårt att uppfylla villkoren för en anslutning till euron i tid.

Estland, Litauen och Slovenien gick med i ERM 2 redan förra året och det är nu alltså sammanlagt sex av EU:s nya medlemsländer som förbereder sig för medlemskap i euron 1 januari 2008.

Kerstin Brostrand, Bryssel