Högre kostnader för ohälsa

1:02 min

Samhällets kostnader för ohälsa kommer sannolikt fortsätta stiga till följd av fler sjukskrivna. Utgiftsprognosen för sjukpenning höjs med en miljard kronor i år, jämfört med prognosen i november.

Det är Försäkringskassan som presenterar siffrorna enligt vilka sjukskrivningsdagarna alltså beräknas öka.

Sjukfallen blir både fler och längre, däribland de med psykiska diagnoser. Och ökningen påverkar naturligtvis kostnaderna.

En miljard kronor extra i utbetald sjukpenning i år jämfört med prognosen för bara ett par månader sedan. Och för nästa år höjs prognosen med 1,5 miljarder kronor.

Först i slutet av 2016 förväntas ökningen av sjuktalen plana ut.

Totalt uppskattas sjukpenningen i år kosta drygt 31 miljarder – 10 miljarder mer än för bara tre år sedan och den högsta summan på tio år.

Samtidigt beräknas kostnaderna på andra sätt minska för Försäkringskassan. Bland annat genom lägre utgifter för föräldrapenning och långsammare löneutveckling.  

Därigenom blir utgifterna i stort för socialförsäkringen ändå ungefär de samma i den senaste prognosen från Försäkringskassan jämfört med den föregående från november.