Östersjösälar ska skrämmas

Fiskeriverket vill skrämma bort sälar med hjälp av obehagliga ljud, dels för att minska sälskadorna och dels för att fisket ska kunna ske ostört. Fiskeriverket har sökt om drygt en halv miljon kronor av länsstyrelsen för att få fortsätta utveckla de så kallade akustiska sälskrämmorna.

Tidigare försök med sälskrämmorna har gett blandade resultat och enligt Fiskeriverket behöver de utvecklas mer för att ge önskad effekt.