Pengar till gymnasium

Marielundsgymnasiet i Norrköping, som är enda svenska skola inom EUprojektet Second Chance School, föreslås i år få 320 000 kronor för att kunna fortsätta att delta i satsningen.
Projektet är avsett för ungdomar med låga baskunskaper och dåliga erfarenheter av sin tidigare skolgång och målet är att öka deras självförtroende och motivera dem för studier samt ge dem möjlighet till anställning. Hälften av dom 40 som hittills deltagit har också fått anställning efter utbildningen. På tisdag ska Humanistiska nämnden fatta beslut om satsningen.