Succé för elektronisk deklaration

Idag är det sista dagen för att lämna in sin deklaration. Redan nu går det att konstatera att Skatteverkets satsningar på deklarationer över telefon, sms och internet, har varit framgångsrik. Drygt 1,9 miljoner deklaranter har hittills använt den elektroniska vägen.