P1-MORGON 22 JANUARI

Polen låser in flykting­barn - vad gäller i EU?

7:10 min

I Sveriges Radios serie om syriska flyktingars väg till Europa handlar det idag om flyktingmottagandet i Polen. Många flyktingbarn placeras i så kallade förvar, vilket i praktiken innebär att Polen låser in barn bakom taggtrådsförsedda murar, ibland i så lång tid som två år.

Ekots EU-reporter Susanne Palme berättar om vilka skillnader som finns mellan EU-länderna när det gäller flyktingmottagandet.

Hör också Ekots reportern Johanna Sjövall berättar om situationen i de polska förvaren, och hör hennes reportage.

Får Polen låsa in asylsökande barn enligt EU?

– Det är svårt att säga, eftersom det inte prövats rättsligt. EU:s asyllagstiftning är en så kallad ramlagstiftning och det innebär att det finns ganska stora möjligheter för länderna att göra egna tolkningar, säger EU-reporter Susanne Palme.

– När man förhandlade fram regelverket var det många flyktingorganisationer som hoppades på ett förbud mot att låsa in barn, men nu är det tillåtet under ”exceptionella omständigheter” – men vad det betyder och var gränsen går, det vet vi inte.

Den nya lagstiftningen har inte börjat gälla ännu, utan träder i kraft i sommar, så det dröjer innan gränsdragningarna kan testas i ett rättsfall. Men tidigare har det kommit domar mot exempelvis Grekland, som dömts i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, för att de låst in barn.

Hur stora är skillnaderna inom EU?

– Frankrike ligger i topp med 38 000 asylsökande satta i förvar under 2013, en väldigt hög siffra jämfört med exempelvis Tyskland, som hade fler asylsökande men långt färre, 4 000 satta i förvar.

– I Malta låser man i princip in alla asylsökande, vilket man också gör i Lettland.

– Sverige är ”bäst i klassen”, enligt den här statistiken sattes 0,5 procent av de asylsökande i förvar, och Sverige har den kortaste snittiden i förvar. I Sverige sitter asylsökande i förvar i snitt bara fem dagar, vilket man kan jämföra med 180 dagar i Malta.

Kommer det att bli någon skillnad med de nya reglerna?

– Redan nu ser vi att man förändring. Många länder hade inte någon reglering över huvudtaget om när man får sätta människor i förvar. Nu måste man sätta upp kriterier, säger Susanne Palme, EU-reporter på Ekot och Studio ett.