Positiva besked för Nordichallen

Läget ljusnar för Nordichallen i Sundsvall. Vid en kontroll av betongfundamenten, som takbågarna står på, visade det sig att hallen stod stabilt och att pålarna under fundamenten stod kvar.

Tidigare har det visat sig att flera pålar under själva fotbollsplanen har flyttat på sig. Det har därför funnits en oro att pålarna under hallen skulle ha flyttat på sig, men undersökningar från början av veckan visar att de står stabilt.

 Nästa vecka ska en undersökning göras angående en förstärkning av själva takbågarna.

– Om det faller väl ut ska alla takelement bytas ut senare under året, säger Clarence Jonsson på Drakfastigheter.

Nordichallen i Sundsvall har varit stängd sedan mitten av december på grund av att taket bedömts som osäkert.