18000 östgötska pappor påminns om outnyttjad föräldraledighet

Närmare 18 000 pappor och drygt 1500 mammor i Östergötland får i dagarna brev från Försäkringskassan om att de har föräldrapenning kvar att ta ut.

Det är femte året i rad som Försäkringskassan väljer att påminna om outnyttjad föräldraledighet på det här sättet och i samband med utskicket drar kassan också i gång en kampanj som går ut på att få föräldrarna att dela mer lika på föräldraledigheten.

I landet som helhet är det över 400 000 pappor som har dagar kvar att ta ut. Bland mammorna är siffran drygt 42 000.