Kommunen ska stötta barn med psykiskt sjuka föräldrar

Barn som har psykiskt sjuka föräldrar eller har föräldrar som begått självmord måste få bättre stöd, anser Göteborgs kommunledning.


Omkring 3.400 barn i Göteborg beräknas ha föräldrar som behöver psykiatrisk vård, men barnen förblir ofta ”osynliga” inom vården.

När det gäller barn vars föräldrar har begått självmord erbjuder varken kommunen eller sjukvården heller något särskilt stöd.
Kommunstyrelsen vill nu att ansvaret för ett samlat grepp ska läggas på en stadsdel - troligen Biskopsgården - och informationen ska bli bättre genom en internetportal.