Extratid på Sahlgrenska för att kolla födelsemärken

Nästa måndag, 9 maj, gör hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetsjukhuset det möjligt för allmänheten att gå och kontrollera sina födelsemärken och leverfläckar.

Detta som ett led i en europeisk satsning under maj, vid flera hudkliniker, för att förebygga och i tid upptäcka hudcancer - malignt melanom.

Allt fler människor drabbas av hudcancer. I Sverige räknar man med att cirka 2 000 personer insjuknar varje år i malignt melanom. Cirka 3 000 av den mindre elakartade skivepitelcancer. Och 30.000 av basaliom - den minst elakartade hudcancern.