Bra katastrofarbete i kommuner

Socialstyrelsen anser att landets kommuner gjorde ett bra arbete i den första fasen efter tsunamikatastrofen i Sydostasien. Gotland ingick i en studie av tio kommuner som Socialstyrelsen presenterar i en delrapport till regeringen.

Rapporten tar upp kommunernas insatser till de drabbade och kommunens krisberedskap och krishantering.

Bland annat anser Socialstyrelsen att kommunerna var snabba med att vidta nödvändiga åtgärder när det gäller krisberedskapen på flygplatser, sjukhus och skolor.

Delrapporten bygger på intervjuer med kommunala tjänstemän, men inga drabbade har intervjuats.