Åklagare yrkar på fängelsestraff

Åklagaren yrkar på fyra och ett halvt års fängelse och sju års näringsförbud för den 55-årige förre ägaren till flyttfirman Janssons Express, när den omfattande rättegången avslutades i Gotlands tingsrätt.

Åklagaren Gunilla Dersand Holmbergs yrkade på fängelsestraff är något mindre än lagen föreskriver. Men  åklagaren motiverar det med att den åtalade erkänt på förundersökningsstadiet och därmed påskyndat utredningen.

Men brotten bedöms ändå som mycket allvarliga och åklagaren yrkade även på näringsförbud i sju år.

Försvarsadvokaten Helen Ahlsten yrkade på ett mildare fängelsestraff och dispens från näringsförbudet, så att mannen ska kunna jobba som chaufför i flyttbranschen, som är det enda yrke han känner till.

Hon tyckte också att mannen redan blivit tillräckligt straffad, eftersom företaget försatts i konkurs och han själv inte tjänat några pengar på den svarta arbetskraften, som var en förutsättning för att utföra de flyttuppdrag som företaget åtagit sig.

Dom i målet meddelas om tre veckor.