Inget upplageras efter bråket på LT

Bråket kring chefredaktören Peter Swedenmark avspeglas inte i Länstidningens upplagestatistik. Under de senaste månaderna har LT tappat cirka 250 abbonemang men fått mellan 450 och 500 nya.

Länstidningens TS-upplaga, alltså den officiellt uppmätta, har minskat med 1500 exemplar på ett år. Vid utgången av 2004 låg upplagan på 19 100 exemplar, året innan 20 600.

- Vi har tappat prenumeranter men ekonomiskt är det oförändrat säger tf vede Chister Björklund. Vi har inga rabbater på prenumerationer längre utan säljer allt till fullpris. Det anses också ärligare mot prenumeranter som haft tidningen i många år och som aldrig får rabbater.