45 kan få gå från Migrationsverket i Norrköping

Mellan 40 och 45 anställda på Migrationsverket i Norrköping kommer sannolikt att bli av med sina arbeten. Orsaken är de nedskärningar som planeras inom verket på grund av det minskade antalet asylsökande.

I landet som helhet rör det sig om runt 270 tjänster och tanken är att nedskärningarna ska vara genomförda nästa sommar. I Norrköping är det asylenheten och den så kallade transitenheten som verket vill lägga ner.

Planerna, som presenterades vid en presskonferens i Norrköping nu på eftermiddagen, ska nu diskuteras med de fackliga organisationerna.