Obs vecka 18 2005

2/5-6/5

Måndag
1. Jesper Meijling har avlyssnat några 1 majtal - de handlade mycket om att återupprätta den svenska modellen som ett svar på globaliseringens illasinnade vindar

2. Varför förstår sig engelsmännen inte på Strindberg och varför går Lars Norén hem så bra på teatrarna i Paris?
Theresa Benér om kulturkonfrontationer på några europeiska teaterscener

Tisdag
1. Scilingo  - en solkig, nutida, plågad hjälte?
Peter Torbiörnsson om den ende massmördaren från militärdiktaturens Argentina som vågade berätta. Nyligen dömdes han till 640 års fängelse.

Onsdag
1. 60 år efteråt - Danmarks befrielse
Sture Näslund gör några reflektioner kring gammal och ny historieskrivning om andra världskriget

2. 60 år efteråt - Berlin i ruiner
Joachim Lentz var skolpojke då och kommer ihåg stenöknen och människornas uthållighet

Torsdag
1. (6)
Belamra inte dig själv och kontrollera inte andra. Fredrik Pålsson sprider Lévinas budskap på folknykterhetens dag.

2. Individualism och skönhet.
Mia Liinason analyserar de senaste skönhetstrenderna.

Fredag
1. Muhammed och hans kvinnor.
Ingmarie Froman har läst Mahmoud Husseins biografi över profeten Muhammeds liv.

2. Internationell tidskriftskrönika - den arabiskspråkiga pressen.
Per Gahrton gör en översikt.