Stort intresse för ny hemtjänst i Sundsvall

1:45 min

Skönsmomodellen inom hemtjänsten i Sundsvall uppmärksammas nu stort utanför kommunens gränser. Omkring 30 kommuner i landet har hört av sig.

Förutom närliggande kommuner i Västernorrland som Timrå och Härnösand finns också ett stort intresse att införa en liknade hemtjänstmodell i till exempel Umeå, Borås, Stenungsund och Krokoms kommuner.

En modell som innebär att personalen själva planerar sitt jobb, att det ska bli mer lustfyllt och effektivare.

I Odense i Danmark planerar man att ta Skönsmomodellen några steg till. Där vill man ha den i hela den kommunala verksamheten.

– Man har tänkt sig att hela Odense kommun och dess verksamheter ska in i det här tänket och utveckla sina arbetsätt, säger Åsa Swahn.

Skönsmomodellen har också väckt intresse bland forskare i Italien och England som nu vill undersöka den närmare.

– De ska försöka fördjupa sig i vilka mekanismer som hör ihop och vad det är som ger effekt, säger Åsa Swahn på Sundsvalls kommun.

För många inom personalen på hemtjänsten i Sundsvall är positiva till det nya sättet att arbeta och även många äldre är nöjda när de ofta får möta samma personal varje dag.

– Vi bidrar till en mycket bättre kvalité för kunderna, dessutom en bättre arbetsmiljö för våra anställda och det kostar inte mer pengar, säger Åsa Swahn. 

Men Skönsmomodellen har kostat skattebetalarna i Sundsvall omkring två miljoner kronor i konsultkostnader. Dessutom mycket arbetstid och kostnader internt inom kommunen.

– Jag tycker det varit värt investeringen. Jag är övertygad om att det kommer att betala tillbaka sig när hela hemtjänsten i Sundsvall kör Skönsmomodellen, säger Åsa Swahn

Under 2014 har omkring tio hemtjänstområden i Sundsvall kört igång Skönsmomodellen. Nu under 2015 ansluter sig resten. Men Åsa Swahn hoppas att sättet att jobba sprids mycket längre än så.

– Att vi sedan fortsätter med hela äldreomsorgen och sedan vidare inom kommunen.

Skulle du vilja se det här sättet att arbeta, att det sprider sig inom hemtjänsterna i hela Sverige?

– Ja absolut, säger Åsa Swahn projektledare för Skönsmomodellen inom Sundsvalls kommun.