Vägverket skärper säkerheten vid vägbyggen

Trots massiva kampanjer från Vägverket dör varje år mellan fem sex vägarbetare.

Det är en fördubbling bara på de senaste åren.

Därför vill Vägverket nu skärpa säkerheten vid sina vägbyggen.

I år fokuserar satsningen på sänkt hastighet, fysiska farthinder och press på entrepenörerna att skärpa kontrollen och säkerheten. Det säger Sören Carlsson, som är ansvarig för säkerheten vid Vägverkets vägbyggen i sydöstra Sverige.

- Om entrepenörerna inte ser till att de anställda har tillräcklig utbildning och inte skyltar korrekt, kan de tvingas böta upp till 150 000 kronor, säger Sören Carlsson.

Vägverket samarbetar också med polisen som ska utöka antalet hastighetskontrollen vid vägbyggen