Malmö blir större

Malmö stad kommer att växa med hjälp av schaktmassorna från Citytunnelbygget. Massorna ska fraktas ut till ett område ute i vattnet i Norra hamnen i Malmö.

I Norra hamnen, i den så kallade Lagunen, ska ett 60 hektar stort område användas som magasins- och lagerytor. Några föroreningar ska inte följa med schaktmassorna, de läggs i depå på annan plats. Fåglarnas häckning i Norra hamnen ska inte påverkas.