17 000 städar Uppsala idag

Idag är det stor städdag i Uppsala. Över 17 000 personer deltar och det är 2000 fler än förra året. Det är skolbarn i alla åldrar, studentnationer, företag och frivilliga som hjälper till att städa i Uppsala.

Stadsdirektören Kenneth Holmqvist och gatu- och trafiknämndens ordförande Hilde Klasson invigde städdagen eller Clean up som dagen kallas. De började själva med att plocka upp skräp på Stora torget i förmiddags.

-Om vi nu hjälps åt att städa så kan vi sedan använda tiden till att göra fint i våra parker med blommor med mera, säger Hilde Klasson.