Om krishantering inom storbolag

6:52 min

Avslöjandena om överdådig företagskultur i skogs- och papperskoncernen SCA fick igår en av svenskt näringslivs verkliga tungviktare på fall. Sverker Martin-Löf lämnar alla sina styrelseuppdrag i förtid - i SCA och i andra bolag kring maktbolaget Industrivärden - vilket för med sig en rad omflyttningar bland direktörerna i några av Sveriges största bolag, som Handelsbanken, Skanska och SSAB. Hur har avslöjandena hanterats inom koncernen och hade den här situationen kunnat undvikas med en bättre krishantering? Hör Jeanette Fors André, kriskommunikationsexpert.