Omfattande neddragningar på skolorna i Töreboda

Töreboda kommun står inför ett ekonomiskt stålbad. 
Trots att en skattehöjning genomförts så ska skola och förskola spara över fem miljoner kronor mitt under löpande verksamhetsår.
29 fastanställda och ett antal vikarier förlorar sina jobb. De flesta av dem är unga kvinnor.

Marginalerna har visat sig vara för små. Trots att kommunkassan förstärktes med hjälp av skattehöjning på 46 öre 2005 så krävs det nedskärningar och rationaliseringar för att barn- och utbildningsförvaltningen ska få budgeten att gå ihop.

Och nu handlar det inte om osthyvelssparande längre; nu skärs hela bitar bort. Allt som allt handlar det om 29 fastanställda samt ett antal vikarier. 

- De flesta är kvinnor. Det är barnskötare, elevassistenter och dagbarnvårdare som går gå. En del har jobbat hos oss tio år eller längre, säger förvaltningschefen Hans Larsson.

- I och med att så många fastanställda sägs upp så blir det kostnader för uppsägningstid och avgångsvederlag, men 2006 ska vi ha en budget i balans, fortsätter Hans Larsson. 

Totalt är det 5,2 miljoner som ska sparas. Förutom personalneddragningarna så läggs förskolan Svalan ner och barnen omplaceras.

Lena Jansson som är förskollärare på Svalan får behålla sitt jobb men var hon blir placerad vet hon inte. Hon beklagar nedläggningen:

- Det känns tråkigt. Det har fungerat jättebra här.