USA skakas av mässlingsutbrott

1:45 min

I USA skapar just nu ett utbrott av mässling stor oro. Minst 70 personer har insjuknat i virussjukdomen. Nu uppmanar amerikanska myndigheterna de miljontals amerikaner som inte har fullt skydd mot viruset att snarast vaccinera sig.

Mässlingsutbrottet började på Disneyland i Kalifornien, men har spridit sig till flera andra delstater liksom till Mexiko.

Nu tar myndigheterna i Kalifornien till flera åtgärder för att bromsa spridningen av virussjukdomen.

Flera av de smittade har insjuknat så svårt att de har behövt söka sjukhusvård för virussjukdomen som i USA anses vara utrotat.

Men nu skickar en del kaliforniska skolor hem elever som inte kan bevisa att de är vaccinerade.

Människor som inte har fullgott skydd uppmanas hålla sig borta från Disneyland där flera anställda fick mässlingen i slutet av december.

Sedan dess har smittan spridit sig till ytterligare fyra delstater, liksom över gränsen till Mexiko.

Förutom den akuta situationen med många svårt sjuka, oroas amerikanska hälso- och smittskyddsmyndigheter nu av flera faktorer.

Framför allt av att även personer som redan är vaccinerade mot mässling, ändå har smittats i det pågående utbrottet.

Det handlar dels om de som vaccinerades på 60- 70- och 80-talen, och om de som endast fått en omgång vaccin.

Efter ett stort och dödligt mässlingsutbrott i USA 1989 började läkarna rekommendera minst två vaccinationer, men miljontals amerikaner har alltså bara en. Många dessutom en mycket gammal sådan.

Enligt läkare och myndigheter är det också mycket bekymmersamt att alltfler föräldrar de senaste decennierna avstått från att vaccinera sina barn efter debatten om huruvida vaccinering kan kopplas till autism och andra svåra tillstånd.

I princip hela det amerikanska forskarsamhället avfärdar helt den kopplingen, men den har fått fäste. Inte minst i Kalifornien, som har områden där uppemot 15 procent av skolbarnen inte vaccinerats alls efter aktivt beslut av föräldrarna.

Det ses som något av en tickande smittspridningsbomb och läkare i Kalifornien uppmanar nu både barn och vuxna att snarast skaffa sig heltäckande skydd mot mässling.