Mobilsignaler ska kartlägga besökare i Borås

1:52 min

Borås planerar att som andra stad i Sverige sätta upp sensorer i stadskärnan som via signaler från mobiltelefoner kan kartlägga hur besökarna rör sig i stadens centrum.

Samtidigt har Datainspektionen beslutat att granska det här systemet, som sedan en tid tillbaka redan finns på prov i Västerås.

I Borås väcker planerna viss oro bland allmänheten. 

– Det är mer kontroll. Det är storebror ser dig. Nej.

– Det känns väl sådär. Då vet man ju inte vad de kan kolla mer.

Genom att fånga upp den signal som folks mobiltelefoner sänder ut när mobilens wifi-funktion är påslagen, ska sensorerna som nu är på gång att sättas upp i Borås, följa hur besökare i stadskärnan och köpcentrat Knalleland rör sig.

Det handlar om värdefull information för exempelvis fastighetsägare, butiksinnehavare och även kommunen.

Det här systemet finns alltså redan uppsatt i Västerås, som har testat det under en period. Också där har det väckt viss oro och nu har Datainspektionen beslutat att göra en tillsyn.

– Självklart ska människors oro över hur deras personuppgifter behandlas tas på allvar. Det är därför vi måste titta på det här och se om det finns grund för denna oro, säger Martin Brinnen, jurist på Datainspektionen.

Enligt bolaget bakom systemet, det svenska företaget Bumbee labs, så är det mellan 10 och 15 städer runt om i Sverige som visat intresse och företaget räknar med att installera systemet i flera städer redan under våren.

En som är kritisk till systemet är Patrik Wallström på Föreningen för digitala fri- och rättigheter. Han menar att det finns risker med en sån här storskalig registrering av signaler från mobiltelefoner.

– I och med att vi bygger alla de här övervakningssystemen hela tiden så blir det lättare och lättare att följa individer när de rör sig i samhället. Det är lätt på internet att göra det, men när det flyttar ut i verkligheten så blir det en ganska heltäckande övervakning som jag tycker är ganska otäck.

Men Staffan Liljestrand, vd på Bumbee labs, tillbakavisar kritiken. Det är bara helt avidentifierad och anonym data som hanteras i systemet, säger han.