Könsbyte kan bli möjligt från 12 år

1:25 min

Det borde vara möjligt för 12-åringar att ändra sitt juridiska kön. Det tycker regeringens utredare Lotta Vahlne Westerhäll.  

Hon betonar att det kan orsaka stora psykiska besvär för till exempel transsexuella personer att inte få sin upplevda identitet bekräftad.

– I skolan kan det vara jättesvårt, till exempel på toaletter och i gymnastikens omklädningsrum, att tvingas vara i ett kön som man inte identifierar sig med, säger Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Dagens åldersgräns för att ansöka om ändring av sitt juridiskta kön är 18. Utredningen föreslår att unga skall kunna ansöka, oavsett föräldrarnas stöd, när de är 15. Med sina vårdnadshavares tillstånd, skall barnen kunna ändra sitt juridiska kön redan när de är 12. Det handlar om en administrativ ändring hos Skatteverket.

Utredningen föreslår en uppdelning av dagens lagstiftning om könstillhörighet i två delar, en juridisk och en medicinsk. Medicinsk könsändring, vilket innebär kirurgiska ingrepp, tycker utredarna skall vara möjligt att ansöka om från 15 års ålder, men att det på samma sätt som idag skall prövas av Socialstyrelsens rättsliga råd.

Utredningen lämnades över till folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) idag. Till Ekot säger Wikströms pressekreterare att de inte vill kommentera utredningen än. De vill sätta sig in i förslagen, innan de eventuellt går vidare.

Utredaren Lotta Vahlne Westerhäll betonar att det är betydelsefullt för bland annat transsexuella personer att få sin upplevda identitet bekräftad i vardagen.

– De är överrespresenterade när det gäller övergrepp och är helt enkelt en mycket sårbar grupp i samhället, säger Lotta Vahlne Westerhäll.