Örebros hjälp till hemkomna krigare stöttas av experter

2:39 min

Örebro kommun har fått kritik för sina metoder att stötta hemvändande jihadister med jobb och praktikplatser. Nu får arbetet medhåll av flera experter.

I danska Århus, som till stor del inspirerat arbetet med hemvändande jihadister i Örebro, syns i dag positiva resultat.

Förra året var det bara en dansk som reste därifrån för att delta i strider i Syrien. Det bekräftar Östjyllandspolisen för Ekot.

Under 2013 reste ett trettiotal unga muslimer från Århus för att strida i Syrien enligt polisens kännedom och förra året var det bara en.

Trafiken har i stort sett helt bromsats upp från Århus, säger kommissarie Allan Aarslev.

– Vi kan bara se här i Århus att trafiken i stort sett helt bromsats upp efter att vi tagit de här initiativen, säger Allan Aarslev.

Programmet för att motverka radikalisering av unga danskar i Århus påbörjades 2007, ett initiativ som Östjyllandspolisen inledde två år tidigare efter bombdåden i London.

Förenklat handlar det om att genom nätverkade möta upp unga vuxna som varit iväg och stridit eller planerar att åka och erbjuda stödsamtal och vägledning till studier och arbete.

För även om polisen självklart prioriterar att lagföra brott, så är det oftast omöjligt att bevisa något som skett i Syrien eller Irak, säger Allan Aarslev.

– Så straff är en svår möjlighet i det här sammanhanget, säger han.  

Vad som även visat sig vara effektivt har varit att ha en nära dialog med moskéer i Århus som stöttat polisen i arbetet.

Men det är en kontroversiell fråga hur man ska hantera de som stridit i Syrien bland annat för terrorstämplade IS och återvänt hem.

Enligt Säpo utgör krigstränade och radikaliserade återvändare ett av landets största säkerhetsrisker och det finns en oro för att de ska begå terrorbrott i Sverige.

Örebro har som bekant i veckan nåtts av en hel del kritiska röster efter att deras arbete enligt Århusmodellen uppmärksammats i medierna.

Men experter som till exempel forskare vid Försvarshögskolan ser positivt på metoden.

Thomas Gustavsson, verksamhetschef för miljonprogrammen i Örebro, är övertygad om betydelsen av jobb framför skärpt lagstiftning och straff. 

– Om man pratar om skyddsfaktorer mot radikalisering så är jag övertygad om att det finns två grundpelare. Det är att se till att alla våra ungdomar lyckas i skolan, och när man slutar skolan att man får en meningsfull sysselsättning, säger Thomas Gustavsson.

Förra året stod det klart att minst tio personer från miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro ska rest för att strida i Syrien.

Sju ska sedan ha återvänt hem och tre sedan åkt tillbaka igen. Två av dem uppgavs nyligen ha dödats i Irak stridandes för IS.

Marian Mohammed bor i Vivalla och säger att hon känner deras familjer. Hon tror att det är utanförskapet som till stor del ligger bakom att de rest i väg.

– Det är jättesvårt att få jobb och komma in i samhället. Man skulle behöva lätta på den här barriären, att man ska känna att man tillhör och bidrar till samhället. Jag tror att det är det som bidrar till det här problemet, säger Marian Mohammed.