Bärodling i Norrbotten

Nya bärsorter från Ryssland kan göra det möjligt att odla skogsbär på åkermark i Sverige. Nu ska bärtry, ett blåbärsliknande bär som växer på buskar, provodlas i Norrbotten.

- I Ryssland finns lång erfarenhet av att odla bär på det sättet, säger Elisabeth Öberg på Statens Lantbruksuniversitet, SLU, och nu ska hon provodla en rysk variant av bärtry på SLU:s forskningsstation i Öjebyn i Norrbotten.

- Bärtrybuskarna använder vi i Sverige som prydnadsbuske men det är inte exakt densamma som vi ska provodla, utan en underart från Kamchatka. Det är en ganska liten, rund buske som i mitten av juni är full med blå avlånga bär som smakar ungefär som blåbär, som ska provodlas i Öjebyn, säger Elisabeth Öberg.

I Sverige finns en bärindustri som tillverkar saft och sylt och läkemedelsindustrin i utlandet tillverkar ögonmedicin av blåbär. Men en stor del av den potentiella råvaran, d.v.s. bären i skogen plockas inte, utan nästan 90 procent av de blåbär, lingon och hjortron som växer i skogen i Sverige förblir oplockade. De bären är väldigt svåra att odla.

- Just de här bären, som är vilda i skogen, är svåra att flytta över till åkermark. De växer i porös mark med väldigt lågt Ph-värde. Bären tål inte heller jord med mycket höga näringsnivåer, så det är svårt att odla dem på vanlig åkermark, säger Elisabeth Öberg.

Fördelen med bärtrybuskarna är att de växer på åkermark och är lätta att skörda. Försöket i Öjebyn ingår i ett EU-projekt där erfarenheter av bärodling utbyts mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Sverige ligger litet efter grannländerna.

- Man behöver bara åka till Finland, där har man många fler bärodlingar och en större industri som tar hand om bären och gör saft och sylt och även medicinska produkter, säger Elisabeth Öberg på Statens Lantbruksuniversitet, SLU, i Öjebyn.