Totalstopp för ny kärnkraft i Sverige

2:05 min

Idén om att bygga ny kärnkraft i Sverige har helt stoppats. De minst 50 personer som de senaste åren har arbetat med detta har fått andra arbetsuppgifter.

Därmed har den nya regeringens energiöverenskommelse redan fått full effekt.

På Vattenfall är det ett 40-tal personer som har arbetat med planerna. Men nu är det slut med det konstaterar Mats Ladeborn som är chef för kärnkraftutvecklingen på Vattenfall.

– Alla individer som jobbade tidigare med den här analysen har fått nya arbetsuppgifter med befintlig kärnkraft.

Inga av dem jobbar med ny kärnkraft längre?

– Nej, ingen alls.

Ibland sägs det att en omfattande byråkrati gör att det tar lång tid att genomföra politiska beslut i Sverige. Men det gäller i alla fall inte för Socialdemokraternas och Miljöpartiets energiuppgörelse.

Den presenterades för knappt fyra månader sedan och innehöll bland annat beskedet att statligt ägda Vattenfall måste upphöra med sin planering för ny kärnkraft.

Sedan dess har alltså Vattenfall helt upphört med förberedelserna. Och Strålsäkerhetsmyndigheten har lagt ner sitt arbete med att behandla Vattenfalls ansökan om att få bygga ny kärnkraft, något som berör drygt 15 personer på myndigheten.

– Vi löser avgångarna framför allt genom naturlig avgång, pension. Vi har gått ut med erbjudande om förtida pension för vissa personer. Och när vakanser uppkommer så återbesätter vi inte vakanserna. Det berättar Lars Skånberg som är chef på avdelningen för kärnkraftsäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I två och ett halvt år hann Vattenfall och Strålsäkerhetsmyndigheten bygga upp organisationer som arbetade med förberedelserna för ny kärnkraft, innan den nya regeringen satte stopp för planerna.

Samtidigt har den nya regeringen lovat att en energikommision med alla riksdagspartier ska tillsättas inom kort. Och målet är att man ska lyckas komma överens, över blockgränserna, om en mer långsiktig energipolitik. Det är precis vad Mats Ladeborn på Vattenfall hoppas på.

– Ja, vår syn är den rena faktauppgiften: Nästan 40 till 50 procent av vår elproduktion, som består av kärnkraft, kommer att fasas ut över tiden. För Vattenfalls del är det viktigt att vi funderar på hur vi ska ersätta den. Exakt vad det blir är mindre viktigt idag, men jag tror att det är viktigt att vi har den framförhållningen så att vi inte hamnar i ett svårt läge framöver.