Nytt nej till ombyggnad i Långforsen

Det blev bakslag för Jämtkraft i frågan om Långforsens framtid. Regeringsrätten kommer inte att ompröva sitt nej till ombyggnad av kraftstationen.

Jämtkraft hävdar att fiskevårdsföreningens ombud inte styrkt att hon representerade föreningen i handlingar som lämnats in i ärendet. Men regeringsrätten konstaterar att det inte framkommit några synnerliga skäl att att pröva saken på nytt.

Den tidigare domen står alltså fast. En ombyggnad tillåts inte, eftersom det skulle påverka miljön mer än vad lagen om hushållning av naturresurser medger.