Porvarilliset puolueet haluavat alentaa pienituloisten veroja

Porvaripuolueet ovat esitelleet maanataina kukin oman työllisyyttä painottavan varjobudjettinsa. Puolueiden yhteinen ehdotus sen sijaan on, että työnantajamaksu poistettaisiin kokonaan yrityksiltä, jotka palkkaavat yli vuoden työttömänä, sairauslomalla, varhaiseläkkeellä tai sosiaaliavun varassa olleen työntekijän.

Porvarilliset puolueiden ehdotuksen punainen, yhteinen lanka on työllisyyden lisääminen ja talouskasvun vauhdittaminen - keinot ja painotukset vaihtelevat puolueesta riippuen. Ensimmäisenä ehdotuksensa esittäneet moderaatit haluavat laskea eniten matala- ja keskipalkkaisten verotusta sekä tiukentaa erilaisten avustusten rajoja.

Kansanpuolue puolestaan korostaa kaksoisotetta, eli työllisyyden lisääminen ei riitä, vaan myös yritysten halu työllistää on saatava suuremmaksi. Siksi suuri osa kansanpuolueen ehdottamista veronalennuksista painottuu yrityksille, jotka työllistävät uutta henkilökuntaa.

Kristillisdemokraattien ero muihin porvarillisen allianssin ehdotuksiin nähden löytyy perhepolitiikasta: lapsilisät kaksinkertaistettaisiin, mutta ne olisivat verotettavaa tuloa. Lisäksi otettaisiin käyttöön kunnallinen hoitoavustus, jonka avulla kaikki vanhemmat, jotka haluaisivat olla pidempään kotona lasten kanssa, voisivat tehdä niin. Keskustapuolue puolestaan korostaa puolueen vihreyttä, ja puolue haluaa elvyttää maanviljelyksen ja metsänhoidon kehitystä, koska koko maan on elettävä - silloin juuri nämä peruselinkeinot ovat tärkeitä lähtökohtia kehitykselle.

SR Sisuradio/Marjaana Kytö
marjaana.kyto@sr.se