Lägre hastighet ger fler bilar genom Tingstadstunneln

Om hastighetsbegränsingen genom Tingstadstunneln sänks från 70 till 40 kilometer i timmen kommer fler bilar igenom på samma tid. Det visar mätningar från vägverket. Trafiken på Göteborgs trafikleder har fördubblats på 25 år. Prognoserna visar på en fortsatt kraftig ökning.