Läs mer om Klingsor

Klingsor växer upp på en enslig gård i Västerbottens inland. Efter sin plötsliga och överraskande insikt om materians beskaffenhet som sätter honom i kontakt med kvantfysikens teorier, återstår det mödosamma arbetet att utveckla den artistiska förmågan. Han målar stilleben och hans konstnärsambitioner tar honom ut i Europa.


Klingsor är själv större delen av livet helt övertygad om att han är en mycket skicklig konstnär. En uppfattning man kanske inte kan säga delas av den övriga konstvärlden. Torgny Lindgren själv menar att det är omöjligt att skriva en bok om en framgångsrik konstnär, det är medelmåttorna och dilettanterna som intresserar honom. Alltså Klingsor och alla hans gelikar.
Det är inte första gången Torgny Lindgren skriver om en konstnär och det är ingen hemlighet att han själv en gång försökte blir just konstnär.