Metalliska meteoriter ger ny insikt om vårt solsystem

1:49 min

Det magnetfält som omger exempelvis vårt jordklot är avgörande för att vi människor ska kunna leva här på jorden. Nu ger en ny studie i Nature nya insikter i hur de här magnetiska fälten i vårt solsystem har uppkommit.

Forskarna har studerat en speciell typ av meteorit från en asteroid. Och Jan-Erik Wahlund vid Institutet för Rymdfysik (IRF) i Uppsala tycker att studien ger honom nya kunskaper om de magnetiska krafterna ute i rymden.

– Den säger att de här magnetfälten som skapades i begynnelsen av vårt planetsystems bildande, den tidsperioden var förmodligen mycket längre, kanske flera hundra miljoner år, säger han.

Det forskarna har tittat på i den här studien är en speciell typ av meteorit, så kallade pallasitmeteoriter. De här meteoriterna som faller ner på jorden kommer troligtvis från större kroppar i asteroidbältet.

Asteroider går i bana runt solen och kan ha väldigt tunga ämnen i sig, som sten och metaller. Med hjälp av avancerade röntgenmetoder, som mäter så kallad nanomagnetism, har forskarna studerat mindre material som kommer från stora asteroider.

Enligt forskarna kan det ha varit så att i solsystemets tidiga ålder fanns det väldigt många av de här kropparna som hade egna magnetfält under en längre period, och som sedan klumpade ihop sig och bildade exempelvis vår måne.

Månen har troligtvis haft ett magnetfält omkring sig i solsystemets början. Även Mars ska ha haft ett sådant här magnetfält. Men varken månen eller Mars har ett magnetfält idag. Däremot omges vårt jordklot av ett väldigt starkt magnetfält. Utan det här magnetfältet så hade det kanske varit omöjligt med livsformer här på jorden.

– Det gör att solvinden inte träffar atmosfären direkt som är fallet med Mars idag, och man kan erodera bort hela Mars atmosfär på en tidsperiod av bara hundra miljoner år eller så. Och det gör att man skyddar atmosfären och dess utveckling om man har ett magnetfält, det är i varje fall vad man tror för tillfället, säger Jan-Erik Wahlund.

Referens: James F.J. Bryson et al. Long-lived magnetism from solidification-driven convection on the pallasite parent body. DOI: 10.1038/nature14114