P4 Östergötland granskar

Misstänkta terrorister får bo i Sverige

1:48 min

Minst 20 personer, som misstänks ha begått krigsbrott eller brott mot mänskligheten i exempelvis Syrien, sökte asyl i Sverige förra året och har fått tillfälligt uppehållstillstånd av Migrationsverket.

Dessa personer har egentligen inte rätt till asyl, men eftersom de riskerar att dödas eller torteras i sina hemländer och därför, enligt lag, inte kan utvisas från Sverige, får de stanna. 

– Så är det. På grund av att de inte kan skickas tillbaka får det vistas här, säger Magnus Bengtsson, expert på asylfrågor på Migrationsverket.

Oroar det dig?
Det är klart att det finns en anledning till att de här personerna har exkluderats från skyddsbestämmelserna och fått ett beslut om utvisning. Så en viss oro kan det ju finnas i det.

Förra året sökte över 80 000 personer asyl i Sverige. Majoriteten av dem kom från Syrien, Eritrea, Somalia och Afghanistan, länder där extremistgrupper som Islamiska staten, Al-Shabab och al-Qaida begår grova övergrepp mot befolkningen.

Men det är inte bara krigets offer som kommer till Europa och Sverige för att söka asyl. Förra året beslutade Migrationsverket efter överläggning med Säkerhetspolisen att undanta 20 personer från asylrätten. Vissa av personerna misstänks för att ha varit medlemmar i terroristorganisationer eller för att ha begått grova övergrepp mot civilbefolkningen.

– Så då exkluderas man trots att man har ett skyddsbehov och får ett utvisningsbeslut.

Men även om de inte har rätt till asyl i Sverige får de ändå tillfälligt uppehållstillstånd eftersom det inte går att utvisa dem till deras hemländer.

 Eftersom personerna riskerar tortyr eller avrättning vid återvändandet, säger Magnus Bengtsson. 

Vad tycker du om det?
– Ja, frågan är vad vi skulle göra istället. Detta är den lagstiftning vi har och det är den vi följer.