Anställda på Migrationsverket i Västerås mister jobbet

Migrationsverket ska minska sin personal runt om i landet med cirka tio procent. Det innebär att mellan 270 anställda förlorar sina jobb, bland annat i Västerås.

Den främsta orsaken till personalminskningen är att antalet asylsökande har minskat.

Migrationsverkets förslag, som presenterades för de fackliga organisationerna idag, innebär att transit-, asyl- och förvarsenheter avvecklas på nio orter - däribland asylenheten i Västerås.